Loading image...
Loading image...

CÁC NGÀNH CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP SƯ PHẠM

Loading image...

CÁC NGÀNH CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP SƯ PHẠM
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
Phạm vi tuyển sinh: Chỉ tuyển thí sinh có HKTT tại Bình Định.
Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.
Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ), học lực cả năm lớp 12 xếp loại Khá trở lên. Riêng đối với ngành Sư phạm mỹ thuật, học lực cả năm lớp 12 xếp loại trung bình trở lên.

Mã ngành 51140201: [Cao đẳng] Giáo dục mầm non

Mã ngành 51140202: [Cao đẳng] Giáo dục tiểu học

Mã ngành 51140217: [Cao đẳng] Sư phạm ngữ văn, Chuyên ngành Văn - Sử

Mã ngành 51140209: [Cao đẳng] Sư phạm toán học, Chuyên ngành Toán - Lý

Mã ngành 51140213: [Cao đẳng] Sư phạm sinh học, Chuyên ngành Sinh - Hóa

Mã ngành 51140204: [Cao đẳng] Giáo dục công dân, Chuyên ngành GDCD - Sử

Mã ngành 51140222: [Cao đẳng] Sư phạm mỹ thuật

Mã ngành 42140201: [Trung cấp] Sư phạm mầm non

CÁC NGÀNH CAO ĐẲNG NGOÀI SƯ PHẠM

Loading image...

CÁC NGÀNH CAO ĐẲNG NGOÀI SƯ PHẠM
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
Phương thức: Thí sinh tốt nghiệp THPT là đủ điều kiện trúng tuyển. Trường hợp số thí sinh ĐKXT nhiều hơn chỉ tiêu thì dùng kết quả học tập THPT (học bạ) để xác định thí sinh trúng tuyển.

Mã ngành 6340301: [Cao đẳng] Kế toán

Mã ngành 6340119: [Cao đẳng] Quản trị bán hàng

Mã ngành 6340404: [Cao đẳng] Quản trị kinh doanh

Mã ngành 6810201: [Cao đẳng] Quản trị khách sạn

Mã ngành 6810206: [Cao đẳng] Quản trị nhà hàng

Mã ngành 6810104: [Cao đẳng] Quản trị lữ hành

Mã ngành 6810103: [Cao đẳng] Hướng dẫn du lịch

Mã ngành 6320306: [Cao đẳng] Thư ký văn phòng

Mã ngành 6320206: [Cao đẳng] Khoa học thư viện

Mã ngành 6220206: [Cao đẳng] Tiếng Anh

Mã ngành 6480205: [Cao đẳng] Tin học ứng dụng

Mã ngành 6620303: [Cao đẳng] Nuôi trồng thủy sản

Mã ngành 6540103: [Cao đẳng] Công nghệ thực phẩm

CÁC NGÀNH SƠ CẤP NGHỀ

Loading image...

CÁC NGÀNH SƠ CẤP NGHỀ
Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THCS trở lên.
Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
Thường xuyên khai giảng các khóa học, thời gian đào tạo không quá 3 tháng.

Hướng dẫn du lịch

Nghiệp vụ lễ tân

Nghiệp vụ nhà hàng

Nghiệp vụ buồng phòng

Quản lý khách sạn

Quản lý nhà hàng

Kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh

Nghiệp vụ thư ký - văn thư - lưu trữ

Đồ họa ứng dụng và xử lý hình ảnh

Lắp ráp, cài đặt, bảo trì máy tính và quản trị mạng

CÁC NGÀNH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC

Loading image...

CÁC NGÀNH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC
Liên kết với các trường Đại học tuyển sinh hệ liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng lên Đại học đối với tất cả các ngành trường đang đào tạo.
Từ năm 2017 về trước, trường đã liên kết mở các ngành sau:

Sư phạm âm nhạc

Sư phạm mỹ thuật

Sư phạm lịch sử, ngữ văn

Sư phạm sinh học, vật lý, KTCN - Công nghệ, KTNN - Sinh

Sư phạm toán

Giáo dục mầm non

Giáo dục tiểu học

Giáo dục thể chất

Tiếng Anh

Công nghệ thông tin

Luật