Loading image...
Loading image...

Loading image...

DANH SÁCH CÁC BÀI VIẾT

Chuyên mục: Khảo sát ý kiến

Gồm những bài khảo sát ý kiến thu thập thông tin từ phía người dùng trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Số bài viết: 2, trang 1/1, 10 bài/trang

STT

NGƯỜI VIẾT

TÊN BÀI VIẾT

NGÀY ĐĂNG

1

Ban biên tập

Đối với trình độ đào tạo Cao đẳng và Trung cấp, bạn cho rằng:

10/10/2014 10:08:09 AM

2

Ban biên tập

Theo bạn, yêu cầu cần thiết nhất đối với website này hiện nay là gì?

7/15/2014 3:09:26 PM


TRÊN FACEBOOK

PHÁT THANH

  1. Phát thanh ngày 18/4/2018
  2. Phát thanh ngày 4/4/2018
  3. Phát thanh ngày 28/3/2018
  4. Phát thanh ngày 21/3/2018
  5. Phát thanh ngày 16/3/2018

KHẢO SÁT Ý KIẾN

Đối với trình độ đào tạo Cao đẳng và Trung cấp, bạn cho rằng:

Cần cung cấp cho sinh viên cơ sở lý thuyết thật vững chắc, kỹ năng thực hành có thể được tiếp tục rèn luyện sau khi ra trường.

Phải tập trung rèn luyện kỹ năng thực hành, cơ sở lý thuyết chỉ cần được cung cấp ở mức độ căn bản.


LIÊN KẾT

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...