Loading image...
Loading image...

Loading image...

DANH SÁCH CÁC BÀI VIẾT

Chuyên mục: Giới thiệu Trường Cao đẳng Bình Định

Gồm những bài viết cung cấp các thông tin chi tiết về Nhà trường như lịch sử phát triển, hoạt động đào tạo, các đơn vị chức năng, ...

Số bài viết: 29, trang 1/3, 10 bài/trang

STT

NGƯỜI VIẾT

TÊN BÀI VIẾT

NGÀY ĐĂNG

1

Ban biên tập

Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

6/23/2014 5:42:07 PM

2

Ban biên tập

Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

6/23/2014 5:31:29 PM

3

Ban Biên tập

Quy chế chi tiêu nội bộ

6/15/2019 1:42:37 PM

4

Ban Biên tập

Công khai thu chi tài chính

6/22/2014 1:30:21 PM

5

Ban Biên tập

Hội Sinh viên

4/12/2018 8:59:21 AM

6

Ban Biên tập

Chi hội Cựu Giáo chức

4/10/2018 3:53:23 PM

7

Ban biên tập

Nội quy - Quy chế

2/28/2014 8:33:55 AM

8

Ban biên tập

Cơ sở vật chất

2/28/2014 8:33:23 AM

9

Ban biên tập

Đoàn Thanh niên

2/28/2014 8:32:05 AM

10

Ban biên tập

Công đoàn

2/28/2014 8:31:28 AM


TRÊN FACEBOOK

PHÁT THANH

  1. Phát thanh ngày 18/4/2018
  2. Phát thanh ngày 4/4/2018
  3. Phát thanh ngày 28/3/2018
  4. Phát thanh ngày 21/3/2018
  5. Phát thanh ngày 16/3/2018

KHẢO SÁT Ý KIẾN

Đối với trình độ đào tạo Cao đẳng và Trung cấp, bạn cho rằng:

Cần cung cấp cho sinh viên cơ sở lý thuyết thật vững chắc, kỹ năng thực hành có thể được tiếp tục rèn luyện sau khi ra trường.

Phải tập trung rèn luyện kỹ năng thực hành, cơ sở lý thuyết chỉ cần được cung cấp ở mức độ căn bản.


LIÊN KẾT

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...