Loading image...
Loading image...

Loading image...

DANH SÁCH CÁC BÀI VIẾT

Chuyên mục: Thông báo

Gồm những bài viết đăng tải các thông báo liên quan tới hoạt động đào tạo, thi cử, công tác HSSV hay các thông tin tuyển sinh, ...

Số bài viết: 265, trang 1/27, 10 bài/trang

STT

NGƯỜI VIẾT

TÊN BÀI VIẾT

NGÀY ĐĂNG

1 Loading image...

Thông tin tuyển sinh năm 2018

3/11/2018 11:22:08 AM

2 Loading image...

Thông báo tuyển sinh nghề ngắn hạn năm 2018

2/27/2018 8:20:03 PM

3

Lịch thi lần 2 học kỳ 4, 6 năm học 2017 - 2018

5/22/2018 8:53:29 AM

4

Lịch học lớp Liên thông Đại học ngành Giáo dục thể chất khóa 2017 - 2020 - lớp H27 - học kỳ 1 và học kỳ 2 hè năm 2018.

5/18/2018 8:25:58 AM

5

Lịch học lớp Liên thông Đại học ngành Ngôn ngữ Anh khóa 2017 - 2020 - lớp H27 - học kỳ 1 và học kỳ 2 hè năm 2018.

5/18/2018 8:24:57 AM

6

Lịch học lớp Liên thông Đại học ngành Sư phạm Toán khóa 2017 - 2020 - lớp H27 - học kỳ 1 và học kỳ 2 hè năm 2018.

5/18/2018 8:21:09 AM

7

Lịch học lớp Liên thông Đại học ngành Giáo dục tiểu học khóa 2017 - 2020 - lớp T27 - học kỳ 1 và học kỳ 2 hè năm 2018.

5/18/2018 8:19:44 AM

8

Lịch học lớp Liên thông Đại học ngành Giáo dục mầm non khóa 2017 - 2020 - lớp T27 - học kỳ 1 và học kỳ 2 hè năm 2018.

5/18/2018 8:18:29 AM

9

Lịch học lớp Liên thông Đại học ngành Ngôn ngữ Anh khóa 2016 - 2019 - lớp H26 - học kỳ 3 và học kỳ 4 hè năm 2018.

5/18/2018 8:16:36 AM

10

Lịch học lớp Liên thông Đại học ngành Giáo dục tiểu học khóa 2016 - 2019 - lớp H26 - học kỳ 3 và học kỳ 4 hè năm 2018.

5/18/2018 8:14:46 AM


PHÁT THANH

  1. Phát thanh ngày 18/4/2018
  2. Phát thanh ngày 4/4/2018
  3. Phát thanh ngày 28/3/2018
  4. Phát thanh ngày 21/3/2018
  5. Phát thanh ngày 16/3/2018

TRÊN FACEBOOK

KHẢO SÁT Ý KIẾN

Đối với trình độ đào tạo Cao đẳng và Trung cấp, bạn cho rằng:

Cần cung cấp cho sinh viên cơ sở lý thuyết thật vững chắc, kỹ năng thực hành có thể được tiếp tục rèn luyện sau khi ra trường.

Phải tập trung rèn luyện kỹ năng thực hành, cơ sở lý thuyết chỉ cần được cung cấp ở mức độ căn bản.


LIÊN KẾT

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...