Loading image...
Loading image...

Loading image...

DANH SÁCH CÁC BÀI VIẾT

Chuyên mục: Thông báo

Gồm những bài viết đăng tải các thông báo liên quan tới hoạt động đào tạo, thi cử, công tác HSSV hay các thông tin tuyển sinh, ...

Số bài viết: 293, trang 1/30, 10 bài/trang

STT

NGƯỜI VIẾT

TÊN BÀI VIẾT

NGÀY ĐĂNG

1 Loading image...

Thông báo chi trả học bổng và các khoản hỗ trợ khác cho đối tượng được hưởng chính sách nội trú năm 2018

1/17/2019 1:13:45 PM

2

Lịch thi lần 2 học kỳ 1, 3, 5 năm học 2018 - 2019 và lịch thi lần 2 đối với lớp Chứng chỉ NVSP.

1/8/2019 1:50:32 PM

3

Thông báo điều chỉnh lịch thi lần 1 học kỳ 1, 3, 5.

12/11/2018 5:03:17 PM

4

Ban Biên tập

Thông báo về Kỳ thi lần 1 học kỳ 1, 3, 5 năm học 2018 - 2019

12/10/2018 10:54:21 AM

5

Lịch thi lần 1 học kỳ 1, 3, 5 năm học 2018 - 2019.

11/14/2018 8:42:51 AM

6

Thông báo thời gian phát bằng tốt nghiệp hệ chính quy đối với học sinh sinh viên tốt nghiệp khóa thi tháng 10/2018

11/8/2018 11:31:44 AM

7

Thông báo tuyển sinh nghề ngắn hạn năm 2018.