Loading image...
Loading image...

Loading image...

DANH SÁCH CÁC BÀI VIẾT

Chuyên mục: Thông báo

Gồm những bài viết đăng tải các thông báo liên quan tới hoạt động đào tạo, thi cử, công tác HSSV hay các thông tin tuyển sinh, ...

Số bài viết: 305, trang 1/31, 10 bài/trang

STT

NGƯỜI VIẾT

TÊN BÀI VIẾT

NGÀY ĐĂNG

1

Ban Biên tập

Lịch thi Tốt nghiệp hệ Chính quy tháng 6 năm 2019

6/10/2019 6:38:29 PM

2

Ban Biên tập

Thông báo về việc bổ sung lịch thi lần 2 học kỳ 4 năm học 2018 - 2019

5/28/2019 6:58:24 PM

3

Ban Biên tập

Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi lần 2 học kỳ 6 năm học 2018-2019

5/23/2019 8:02:52 AM

4

Ban Biên tập

Lịch thi HK 2, 4, 6 (lần 2) năm học 2018 - 2019

5/20/2019 4:46:29 PM

5

Thông báo lịch học hè 2019 đối với các lớp liên thông đại học hệ vừa làm vừa học.

5/14/2019 2:37:31 PM

6

THÔNG TIN TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019

5/10/2019 5:18:33 PM

7

Thông báo điều chỉnh lịch thi lần 1 học kỳ 4, 6 năm học 2018 - 2019

5/6/2019 5:08:24 PM

8

Ban Biên tập

Thông báo Về việc điều chỉnh lịch thi lần 1 học kỳ 4 năm học 2018 - 2019

5/2/2019 10:57:22 AM

9

Kế hoạch cải tiến chất lượng sau hoạt động Tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2018

4/18/2019 3:50:17 PM

10

Thông báo tổ chức thi tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên hệ chính quy kỳ thi tháng 6 năm 2019

4/16/2019 11:15:54 AM


TRÊN FACEBOOK

PHÁT THANH

  1. Phát thanh ngày 18/4/2018
  2. Phát thanh ngày 4/4/2018
  3. Phát thanh ngày 28/3/2018
  4. Phát thanh ngày 21/3/2018
  5. Phát thanh ngày 16/3/2018

KHẢO SÁT Ý KIẾN

Đối với trình độ đào tạo Cao đẳng và Trung cấp, bạn cho rằng:

Cần cung cấp cho sinh viên cơ sở lý thuyết thật vững chắc, kỹ năng thực hành có thể được tiếp tục rèn luyện sau khi ra trường.

Phải tập trung rèn luyện kỹ năng thực hành, cơ sở lý thuyết chỉ cần được cung cấp ở mức độ căn bản.


LIÊN KẾT

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...