Loading image...
Loading image...

Loading image...

Lịch thi Kết thúc học phần Lần 1 - HK 3 - Lớp HDDL6 (DL6)

Ngày đăng: 3/1/2021 2:00:40 PM

Truy cập: 6 | Tiểu mục: Lịch thi

Người viết: Ban Biên tập

Tải về: Lịch thi Kết thúc học phần Lần 1 - Học kỳ 3 - Lớp HDDL6 (DL6) - Khóa 2019-2021 - Điểm thi Cơ sở chính.

CÁC BÀI KHÁC

- Lịch công tác tuần - Từ ngày 12/04/2021 (9/4/2021)
- Thông tin tuyển sinh khoa Ngoại ngữ năm 2021 (6/4/2021)
- Thông báo Kết quả xét duyệt danh sách thí sinh đăng ký thi tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Bình Định năm 2021 (6/4/2021)
- Lịch công tác tuần - Từ ngày 05/04/2021 (2/4/2021)
- Thông báo Về việc công bố đề cương ôn tập đối với các môn thi vòng 1 dùng cho Kỳ tuyển dụng viên chức trường Cao đẳng Bình Định năm 2021 (1/4/2021)

LỊCH

CÔNG TÁC TUẦN


Lịch công tác tuần - Từ ngày 12/04/2021

(Xem tất cả)

 
Loading...

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH

KHẢO SÁT Ý KIẾN

Đối với trình độ đào tạo Cao đẳng và Trung cấp, bạn cho rằng:

Cần cung cấp cho sinh viên cơ sở lý thuyết thật vững chắc, kỹ năng thực hành có thể được tiếp tục rèn luyện sau khi ra trường.

Phải tập trung rèn luyện kỹ năng thực hành, cơ sở lý thuyết chỉ cần được cung cấp ở mức độ căn bản.


FACEBOOK

GOOGLE MAP

LIÊN KẾT

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...