Loading image...
Loading image...

Loading image...

Thông báo triệu tập thí sinh tham gia sát hạch tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Bình Định năm học 2017-2018

Ngày đăng: 12/23/2017 7:00:54 PM

Truy cập: 433 | Tiểu mục: Tuyển sinh

Người viết:

        Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2017 của Trường Cao đẳng Bình Định thông báo kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra sát hạch đối với thí sinh thuộc diện xét đặc cách:

          1. Tổ chức ôn tập, nộp phí dự tuyển, học quy chế và nhận thẻ dự kiểm tra sát hạch:

              - Thời gian: 8 giờ ngày 05/01/2018

              - Mức phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh.

          2. Tổ chức kiểm tra, sát hạch:

              - Thời gian: 7 giờ 30 ngày 12/01/2018

         3. Địa điểm: Phòng họp tầng 3 - Nhà làm việc, Trường Cao đẳng Bình Định (số 684, Hùng Vương, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, Bình Định).

          4. Đề cương ôn tập phần kỹ năng thực hành giảng dạy (Soạn giáo án). Tải đề cương tại đây 

             5. Đề cương ôn tập phần kiến thức chung         

                                                                                 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

                                                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                             (đã ký)

 

                                                                                                     Trần Thanh Bình

CÁC BÀI KHÁC

- Thông báo chi trả học bổng và các khoản hỗ trợ khác cho đối tượng được hưởng chính sách nội trú năm 2018 (17/1/2019)
- Lịch thi lần 2 học kỳ 1, 3, 5 năm học 2018 - 2019 và lịch thi lần 2 đối với lớp Chứng chỉ NVSP. (8/1/2019)
- Thông báo điều chỉnh lịch thi lần 1 học kỳ 1, 3, 5. (11/12/2018)
- Thông báo về Kỳ thi lần 1 học kỳ 1, 3, 5 năm học 2018 - 2019 (10/12/2018)
- Lịch thi lần 1 học kỳ 1, 3, 5 năm học 2018 - 2019. (14/11/2018)

PHÁT THANH

  1. Phát thanh ngày 18/4/2018
  2. Phát thanh ngày 4/4/2018
  3. Phát thanh ngày 28/3/2018
  4. Phát thanh ngày 21/3/2018
  5. Phát thanh ngày 16/3/2018

TRÊN FACEBOOK

KHẢO SÁT Ý KIẾN

Đối với trình độ đào tạo Cao đẳng và Trung cấp, bạn cho rằng:

Cần cung cấp cho sinh viên cơ sở lý thuyết thật vững chắc, kỹ năng thực hành có thể được tiếp tục rèn luyện sau khi ra trường.

Phải tập trung rèn luyện kỹ năng thực hành, cơ sở lý thuyết chỉ cần được cung cấp ở mức độ căn bản.


LIÊN KẾT

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...