Loading image...
Loading image...

Loading image...

Thông báo liên kết tuyển sinh, đào tạo trình độ đại học hệ vừa học vừa làm các ngành nông lâm nghiệp năm 2020

Ngày đăng: 6/16/2020 10:28:33 AM

Truy cập: 151 | Tiểu mục: Tiểu mục khác

Người viết: Ban Biên tập

Tải thông báo.

CÁC BÀI KHÁC

- Thông báo tổ chức thi năng khiếu đợt 4 ngành Giáo dục mầm non, trình độ Cao đẳng - hệ Chính quy năm 2020 (22/10/2020)
- Thông báo về việc nộp học phí của học sinh, sinh viên lớp CNTY43 và lớp TT43 tại Cơ sở Thực hành An Nhơn (khóa học 2019 - 2021) (22/10/2020)
- Thông báo tuyển sinh bổ sung ngành Giáo dục mầm non, trình độ Cao đẳng, hệ Chính quy năm 2020 (16/10/2020)
- Thông báo tổ chức thi năng khiếu đợt 3 ngành Giáo dục mầm non trình độ Cao đẳng - hệ Chính quy năm 2020 (17/9/2020)
- Thông báo về việc điều chỉnh đề án tuyển sinh năm 2020 (3/9/2020)

TRÊN FACEBOOK

PHÁT THANH

  1. Phát thanh ngày 18/4/2018
  2. Phát thanh ngày 4/4/2018
  3. Phát thanh ngày 28/3/2018
  4. Phát thanh ngày 21/3/2018
  5. Phát thanh ngày 16/3/2018

KHẢO SÁT Ý KIẾN

Đối với trình độ đào tạo Cao đẳng và Trung cấp, bạn cho rằng:

Cần cung cấp cho sinh viên cơ sở lý thuyết thật vững chắc, kỹ năng thực hành có thể được tiếp tục rèn luyện sau khi ra trường.

Phải tập trung rèn luyện kỹ năng thực hành, cơ sở lý thuyết chỉ cần được cung cấp ở mức độ căn bản.


LIÊN KẾT

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...