Loading image...
Loading image...

Loading image...

Tổ Lý luận chính trị

Ngày đăng: 2/28/2014 8:28:22 AM

Truy cập: 12546 | Tiểu mục: Khoa - Tổ chuyên môn

Người viết: Ban biên tập

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà Hiệu bộ - Trường Cao đẳng Bình Định | Email: t.llct@cdbd.edu.vn

TỔNG QUAN

Bộ môn Lý luận chính trị tiền thân là Bộ môn Mác-Lênin được thành lập năm 1998 theo Quyết định thành lập trường Cao đẳng Sư phạm Bình Định. Đến tháng 4 năm 2008, Căn cứ vào thông báo số 2488/BGDĐT-ĐH&SĐH của Bộ GD&ĐT ngày 25/3/2008 về việc chuyển đổi Khoa/Bộ môn Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thành Khoa/Bộ môn Lý luận chính trị, Hiệu trưởng nhà trường ra quyết định đổi tên Bộ môn Mác-Lênin thành Bộ môn Lý luận chính trị.

Bộ môn Lý luận chính trị là đơn vị chuyên môn của nhà trường dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng. Bộ môn có chức năng thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Lý luận chính trị và các lĩnh vực liên quan; trực tiếp quản lý cán bộ, giảng viên của đơn vị nhằm đảm bảo công tác chuyên môn của bộ môn, của trường; tham gia công tác giáo dục chính trị, đạo đức, tư tưởng... cho học sinh - sinh viên.

Bộ môn có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và giảng dạy các môn Lý luận Chính trị: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và môn Pháp luật,… cho học sinh - sinh viên toàn trường.

Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, Bộ môn Lý luận chính trị đang không ngừng trưởng thành và lớn mạnh. Bộ môn đã góp phần cùng nhà trường đào tạo hàng ngàn trí thức có trình độ chuyên môn sâu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực giải quyết các vấn đề thực tiễn, luôn là đơn vị dẫn đầu trong các hoạt động tư tưởng lý luận của nhà trường, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể vững mạnh toàn diện.

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

STT

Họ tên

Trình độ

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Công Thanh

Thạc sỹ

Trưởng bộ môn

thanhnc@cdbd.edu.vn

2

Giang Thị Minh Hải

Thạc sỹ

Giảng viên

haigtm@cdbd.edu.vn

3

Đinh Huỳnh Tú

Thạc sỹ

Giảng viên

tudh@cdbd.edu.vn

4

Lê Thị Ngọc Thảo

Thạc sỹ

Giảng viên

thaoltn@cdbd.edu.vn

5

Hà Ngọc Giao

Cử nhân

Giảng viên

giaohg@cdbd.edu.vn

6

Đinh Ngọc Hoàng

Cử nhân

Giảng viên

hoangdn@cdbd.edu.vn

7

Trần Quốc Hoàn

Cử nhân

Giảng viên

hoantq@cdbd.edu.vn

8

Phạm Thị Dịu

Cử nhân

Giảng viên

diupt@cdbd.edu.vn

9

Nguyễn Trùng Dương

Cử nhân

Giảng viên

duongnt@cdbd.edu.vn

 

CÁC BÀI KHÁC

- Hội Sinh viên (12/4/2018)
- Chi hội Cựu Giáo chức (10/4/2018)
- Nội quy - Quy chế (28/2/2014)
- Cơ sở vật chất (28/2/2014)
- Đoàn Thanh niên (28/2/2014)

PHÁT THANH

  1. Phát thanh ngày 18/4/2018
  2. Phát thanh ngày 4/4/2018
  3. Phát thanh ngày 28/3/2018
  4. Phát thanh ngày 21/3/2018
  5. Phát thanh ngày 16/3/2018

TRÊN FACEBOOK

KHẢO SÁT Ý KIẾN

Đối với trình độ đào tạo Cao đẳng và Trung cấp, bạn cho rằng:

Cần cung cấp cho sinh viên cơ sở lý thuyết thật vững chắc, kỹ năng thực hành có thể được tiếp tục rèn luyện sau khi ra trường.

Phải tập trung rèn luyện kỹ năng thực hành, cơ sở lý thuyết chỉ cần được cung cấp ở mức độ căn bản.


LIÊN KẾT

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...