Loading image...
Loading image...

Loading image...

Hồ sơ triển khai thực tập sư phạm 2 năm 2018

Ngày đăng: 1/22/2018 6:26:10 PM

Truy cập: 628 | Tiểu mục: Hoạt động đào tạo

Người viết: Dư Nghĩa

   Trường Cao đẳng Bình Định hướng dẫn một số biểu mẫu sử dụng trong quá trình thực tập sư phạm 2 năm học 2017 - 2018. Các trường, giảng viên trưởng đoàn và giáo sinh thực tập có thể tải mẫu tại các link sau:

   - Hướng dẫn triển khai công tác thực tập sư phạm 2.

   - Các biểu mẫu thực tập sư phạm 2.

   - Danh sách các đoàn giáo sinh tại các trường.

   - Mẫu bảng điểm tổng hợp.

   - Mẫu báo cáo tổng kết dành cho giảng viên trưởng đoàn.

CÁC BÀI KHÁC

- Thông báo tổ chức thi tốt nghiệp cho học sinh sinh viên hệ chính quy khóa thi tháng 10 năm 2018 (10/9/2018)
- Thông báo thông tin tuyển sinh đợt 3 năm 2018 (4/9/2018)
- Thời khóa biểu và phòng học Khoa Công nghệ thông tin, tuần từ 03/9/2018 (30/8/2018)
- Thông báo danh mục sách mới được cập nhật tại thư viên Nhà trường (21/8/2018)
- Lịch thi học kỳ các lớp liên thông đại học hệ VLVH hè năm 2018 do Đại học Quy Nhơn mở tại trường CĐ Bình Định (16/8/2018)

PHÁT THANH

  1. Phát thanh ngày 18/4/2018
  2. Phát thanh ngày 4/4/2018
  3. Phát thanh ngày 28/3/2018
  4. Phát thanh ngày 21/3/2018
  5. Phát thanh ngày 16/3/2018

TRÊN FACEBOOK

KHẢO SÁT Ý KIẾN

Đối với trình độ đào tạo Cao đẳng và Trung cấp, bạn cho rằng:

Cần cung cấp cho sinh viên cơ sở lý thuyết thật vững chắc, kỹ năng thực hành có thể được tiếp tục rèn luyện sau khi ra trường.

Phải tập trung rèn luyện kỹ năng thực hành, cơ sở lý thuyết chỉ cần được cung cấp ở mức độ căn bản.


LIÊN KẾT

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...