Loading image...
Loading image...

Loading image...

Thông báo chi trả học bổng và các khoản hỗ trợ khác cho đối tượng được hưởng chính sách nội trú năm 2018

Ngày đăng: 1/17/2019 1:13:45 PM

Truy cập: 2171 | Tiểu mục: Hoạt động đào tạo

Người viết:

   Xem danh sách học sinh sinh viên đã tốt nghiệp ra trường được nhận học bổng và chính sách nội trú tại đây.

   Học sinh sinh viên các lớp đang học tại trường xem danh sách nhận chính sách nội trú tại khoa.

CÁC BÀI KHÁC

- Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi lần 2 học kỳ 6 năm học 2018-2019 (23/5/2019)
- Lịch thi HK 2, 4, 6 (lần 2) năm học 2018 - 2019 (20/5/2019)
- Thông báo lịch học hè 2019 đối với các lớp liên thông đại học hệ vừa làm vừa học. (14/5/2019)
- THÔNG TIN TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019 (10/5/2019)
- Thông báo điều chỉnh lịch thi lần 1 học kỳ 4, 6 năm học 2018 - 2019 (6/5/2019)

TRÊN FACEBOOK

PHÁT THANH

  1. Phát thanh ngày 18/4/2018
  2. Phát thanh ngày 4/4/2018
  3. Phát thanh ngày 28/3/2018
  4. Phát thanh ngày 21/3/2018
  5. Phát thanh ngày 16/3/2018

KHẢO SÁT Ý KIẾN

Đối với trình độ đào tạo Cao đẳng và Trung cấp, bạn cho rằng:

Cần cung cấp cho sinh viên cơ sở lý thuyết thật vững chắc, kỹ năng thực hành có thể được tiếp tục rèn luyện sau khi ra trường.

Phải tập trung rèn luyện kỹ năng thực hành, cơ sở lý thuyết chỉ cần được cung cấp ở mức độ căn bản.


LIÊN KẾT

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...