Loading image...
Loading image...

Loading image...

Phòng Đào tạo

Ngày đăng: 2/28/2014 1:32:11 AM

Truy cập: 2139 | Tiểu mục: Phòng - Ban - Trung tâm

Người viết: Ban biên tập

Tầng 1, 2 – Nhà Hiệu bộ - Trường Cao đẳng Bình Định

Email: p.dt@cdbd.edu.vn | Điện thoại: (02563) 84.84.22 / (02563) 848.004

CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT

Họ tên

Trình độ

Chức vụ

Email

1

Huỳnh Ngọc Khoa

Thạc sĩ

Trưởng phòng

ngockhoa.net@gmail.com

2

Nguyễn Thị Kim Thương

Thạc sĩ

Phó Trưởng phòng

honganh.net@gmail.com

3

Nguyễn Quốc Hùng

Thạc sĩ

Viên chức

hungnq@cdbd.edu.vn

4

Nguyễn Văn Lâm

Thạc sĩ

Viên chức

nguyenlambd@gmail.com

5

Lê Quang Vũ

Thạc sĩ

Viên chức

lequangvudt@gmail.com

CHỨC NĂNG

Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến giúp Ban Giám hiệu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động đào tạo của Nhà. 

NHIỆM VỤ

Công tác định hướng, kế hoạch, văn bản chỉ đạo chuyên môn:

 • Xây dựng chiến lược phát triển ngành nghề, quy mô đào tạo.
 • Xây dựng hệ thống văn bản chỉ đạo chuyên môn về hoạt động đào tạo.
 • Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng.
 • Xây dựng chuẩn đầu ra đối với các ngành/chuyên ngành đào tạo.
 • Hợp tác, liên kết đào tạo.

Công tác tuyển sinh:

 • Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, quy mô tuyển sinh.
 • Tổ chức triển khai công tác tuyển sinh các hệ.

Công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng:

 • Giám sát việc thực hiện chương trình, kế hoạch tổ chức đào tạo hệ chính quy của các khoa.
 • Thực hiện kế hoạch tổ chức đào tạo hệ bồi dưỡng, VLVH.
 • Tổ chức giám sát và thực hiện việc xét điều kiện dự thi (học phần, tốt nghiệp), xét HSSV được học tiếp, tạm ngừng học, đình chỉ học tập.
 • Tổ chức giám sát nề nếp dạy, học các hệ.
 • Phối hợp tổ chức phân công phòng học trong toàn trường.

Công nhận và quản lý kết quả đào tạo:

 • Tổ chức giám sát và quản lý điểm, bảo lưu, chứng nhận kết quả học tập, cấp bảng điểm.
 • Tổ chức xét công nhận tốt nghiệp, hoàn thành khóa học (GDQP-AN, GDTC, CCSP,..).
 • Tổ chức quản lý và cấp phát văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ các hệ.
 • Quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về kết quả đào tạo các hệ.

CÁC BÀI KHÁC

- Hội Sinh viên (12/4/2018)
- Chi hội Cựu Giáo chức (10/4/2018)
- Nội quy - Quy chế (28/2/2014)
- Cơ sở vật chất (28/2/2014)
- Đoàn Thanh niên (28/2/2014)

PHÁT THANH

 1. Phát thanh ngày 18/4/2018
 2. Phát thanh ngày 4/4/2018
 3. Phát thanh ngày 28/3/2018
 4. Phát thanh ngày 21/3/2018
 5. Phát thanh ngày 16/3/2018

TRÊN FACEBOOK

KHẢO SÁT Ý KIẾN

Đối với trình độ đào tạo Cao đẳng và Trung cấp, bạn cho rằng:

Cần cung cấp cho sinh viên cơ sở lý thuyết thật vững chắc, kỹ năng thực hành có thể được tiếp tục rèn luyện sau khi ra trường.

Phải tập trung rèn luyện kỹ năng thực hành, cơ sở lý thuyết chỉ cần được cung cấp ở mức độ căn bản.


LIÊN KẾT

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...