Loading image...
Loading image...

Loading image...

Công đoàn

Ngày đăng: 2/28/2014 8:31:28 AM

Truy cập: 14135 | Tiểu mục: Đoàn thể

Người viết: Ban biên tập

Tầng 2 - Nhà Hiệu bộ - Trường Cao đẳng Bình Định | Email: congdoan@cdbd.edu.vn

BAN THƯỜNG VỤ

 • Chủ tịch: Trần Tuấn (0914231126)
 • Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Kim Thương (0935919188)
 • Ủy viên: Trần Văn Toàn (01668979899)

ỦY BAN KIỂM TRA

 • Chủ nhiệm: Trần Văn Toàn
 • Phó Chủ nhiệm: Huỳnh Thị Hồng Sinh
 • Ủy viên: Nguyễn Quốc Hùng

BAN THANH TRA NHÂN DÂN

 • Trưởng ban: Trần Văn Toàn
 • Phó trưởng ban: Nguyễn Dư Nghĩa
 • Ủy viên: Nguyễn Thị Kim Lệ

Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2017 - 2018

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH, TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN

STT Họ và tên Chức vụ Email
1 Trần Tuấn Chủ tịch Công đoàn trantuanquynhon@gmail.com
2 Nguyễn Thị Kim Thương Phó Chủ tịch Công đoàn honganh.net@gmail.com
3 Trần Văn Toàn UV BTV, CN UBKT toantv@cdbd.edu.vn
4 Nguyễn Song Phượng

UV BCH, Tổ trưởng

Tổ Công đoàn Khoa Sư phạm

nguyensongphuong1512@gmail.com
5 Huỳnh Thị Hồng Sinh

UV BCH, Tổ trưởng

Tổ Công đoàn Khoa CNTT

sinhhth@cdbd.edu.vn
6 Nguyễn Minh Thái

UV BCH, Tổ trưởng

Tổ Công đoàn Phòng TCKT - KHĐN

thai_nt@qtttc.edu.vn
7 Đỗ Hoàng Tân UV BCH tandh@cdbd.edu.vn
8 Giang Thị Minh Hải

UV BCH, Tổ trưởng

Tổ Công đoàn Lý luận chính trị

giangminhhaibd@gmail.com
9 Bùi Thị Hương Giang

UV BCH, Tổ trưởng

Tổ Công đoàn Khoa Ngoại ngữ

xoken2009@yahoo.com
10 Nguyễn Kim Lệ

UV BCH, Tổ trưởng

Tổ Công đoàn Khoa KTTC - QTKD

lenguyen.ktt@gmail.com
11 Nguyễn Văn Lâm

Tổ trưởng Tổ Công đoàn

Phòng Đào tạo - KĐCL

nguyenlambd@gmail.com
12 Hồ Công Nghiệp

Tổ trưởng Tổ Công đoàn

Tâm lý giáo dục

ho.congnghiep@gmail.com
13 Nguyễn Dư Nghĩa

Tổ trưởng Tổ Công đoàn

Hành chính quản trị

nghiand@cdbd.edu.vn

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

CÁC BÀI KHÁC

- Quy chế chi tiêu nội bộ (15/2/2019)
- Công khai tài chính (15/2/2019)
- Hội Sinh viên (12/4/2018)
- Chi hội Cựu Giáo chức (10/4/2018)
- Nội quy - Quy chế (28/2/2014)

PHÁT THANH

 1. Phát thanh ngày 18/4/2018
 2. Phát thanh ngày 4/4/2018
 3. Phát thanh ngày 28/3/2018
 4. Phát thanh ngày 21/3/2018
 5. Phát thanh ngày 16/3/2018

TRÊN FACEBOOK

KHẢO SÁT Ý KIẾN

Đối với trình độ đào tạo Cao đẳng và Trung cấp, bạn cho rằng:

Cần cung cấp cho sinh viên cơ sở lý thuyết thật vững chắc, kỹ năng thực hành có thể được tiếp tục rèn luyện sau khi ra trường.

Phải tập trung rèn luyện kỹ năng thực hành, cơ sở lý thuyết chỉ cần được cung cấp ở mức độ căn bản.


LIÊN KẾT

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...