Loading image...
Loading image...

Loading image...

Tổ Tâm lý và Giáo dục

Ngày đăng: 2/28/2014 8:29:05 AM

Truy cập: 15227 | Tiểu mục: Khoa - Tổ chuyên môn

Người viết: Ban Biên tập

Tầng 3 - Nhà Hiệu bộ - Trường Cao đẳng Bình Định

Điện thoại: 02562. 460. 536    Email: t.tlgd@cdbd.edu.vn 

 LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

  • Phó Tổ trường: ThS Đào Thị Hồng (daothihongs@yahoo.com).

CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Trình độ cao đẳng:

  • Tham gia giảng dạy, đào tạo chuyên môn cho các chuyên ngành Cao đẳng sư phạm như: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở,…
  • Tham gia giảng dạy, đào tạo các chuyên ngành ngoài sư phạm như Quản trị kinh doanh du lịch, hướng dẫn du lịch, thư ký văn phòng,…       
  • Tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên các ngành tổng hợp có nhu cầu như ngành Ngôn ngữ Anh, Tin học ứng dụng,…

Trình độ trung cấp: Tham gia giảng dạy và đào tạo chuyên môn cho ngành Trung cấp sư phạm Mầm non.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Lập kế hoạch xây dựng và phát triển của toàn đơn vị; thực hiện giảng dạy và nghiên cứu khoa học của đơn vị theo kế hoạch và công tác của nhà trường; tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy các học phần thuộc chuyên ngành Tâm lý học, Giáo dục học cho các lớp học, hệ đào tạo trong trường; thực hiện việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm tập trung và thường xuyên cho HSSV các khối lớp sư phạm; bồi dưỡng thường xuyên cho các lớp bổ túc kiến thức nghiệp vụ sư phạm của nhà trường khi có yêu cầu;

Phân định các giới hạn phạm vi chuyên môn; hoàn thiện chương trình, giáo trình, bài giảng và cập nhật các tài liệu phục cho công tác giảng dạy; quản lý và điều hành hoạt động của các bộ môn trực thuộc đơn vị; xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giảng viên kế cận;

Tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy; đề xuất giải quyết với Hiệu trưởng để hoàn thiện công tác quản lý giảng dạy của các hệ, bậc đào tạo trong trường;

Có trách nhiệm cung cấp cho các khoa đào tạo, các đơn vị quản lý danh sách giảng viên dạy các học phần, danh sách xét điều kiện dự thi của các lớp, các môn mà đơn vị đảm nhiệm dạy, bảng điểm của các học phần sau khi chấm xong;

Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học; thống kê, báo cáo kịp thời khi có yêu cầu của trường; Nghiên cứu các vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học ở Sư phạm, Phổ thông, Mầm non và các đề tài khoa học giáo dục khác.

Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và phương tiện, thiết bị được nhà trường giao; tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển trường.

VÀI NÉT VỀ TỔ TÂM LÝ GIÁO DỤC

Tổ Tâm lý Giáo dục được thành lập theo Quyết định số 123/QĐ-CĐSPBĐ, ngày 01 tháng 08 năm 1998, là một tổ chuyên môn trực thuộc Ban Giám hiệu.

Nhiệm vụ chính trị của Tổ Tâm lý Giáo dục là giảng dạy các học phần thuộc chuyên ngành Tâm lý học và Giáo dục học cho học sinh, sinh viên các ngành đào tạo khác nhau (cao đẳng, trung học chuyên nghiệp) thuộc các khoa trong trường; Tham gia nghiên cứu khoa học, viết đề cương bài giảng, biên soạn giáo trình, hướng dẫn sinh viên rèn luyện nghiệp vụ sư phạm,... Ngoài ra, các giảng viên trong Tổ bộ môn còn tham gia làm cộng tác viên cho các chương trình “Rèn kĩ năng sống cho học sinh, sinh viên” trong toàn Tỉnh, tham mưu “Tư vấn tâm lý” trên các loại hình là Câu lạc bộ Kỹ năng sống ; tư vấn cộng đồng; chương trình cửa sổ xanh của Đài phát thanh, truyền hình Bình Định; tọa đàm chuyên đề;  Giảng viên trong Bộ môn còn tham gia tích cực vào các phong trào hoạt động của nhà trường, các cơ quan và các tổ chức xã hội khác nhau.

Trong quá trình hoạt động, Tổ đã nhiều lần được nhà trường công nhận là đơn vị lao động xuất sắc, lao động tiên tiến và nhiều giảng viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

STT

Họ tên

Trình độ

Chức vụ

Email

1

Đào Thị Hồng

Thạc sĩ

Bí thư chi bộ, P. Tổ trưởng

daothihongs@yahoo.com

2

Hồ Công Nghiệp

Thạc sĩ

Tổ  trưởng công đoàn

hocongnghiep@gmail.com

3

Phạm Thị Hồng Phú

Thạc sĩ

P. Bí thư chi bộ

vinhhai226@gmail.com

4

Nhữ Thị Anh

Thạc sĩ

Giảng viên

phamngocanhqn@gmail.com

5

Phan Bá Hương

Thạc sĩ

Chủ nhiệm CLB Kỹ năng sống

bahuongpro1986@gmail.com

6

Trần Thị Kim Ngọc

Thạc sĩ

Giảng viên

trankimngoc8282@gmail.com

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ THẦY TRÒ TỔ TÂM LÝ GIÁO DỤC

CÁC BÀI KHÁC

- Quy chế chi tiêu nội bộ (15/2/2019)
- Công khai tài chính (15/2/2019)
- Hội Sinh viên (12/4/2018)
- Chi hội Cựu Giáo chức (10/4/2018)
- Nội quy - Quy chế (28/2/2014)

TRÊN FACEBOOK

PHÁT THANH

  1. Phát thanh ngày 18/4/2018
  2. Phát thanh ngày 4/4/2018
  3. Phát thanh ngày 28/3/2018
  4. Phát thanh ngày 21/3/2018
  5. Phát thanh ngày 16/3/2018

KHẢO SÁT Ý KIẾN

Đối với trình độ đào tạo Cao đẳng và Trung cấp, bạn cho rằng:

Cần cung cấp cho sinh viên cơ sở lý thuyết thật vững chắc, kỹ năng thực hành có thể được tiếp tục rèn luyện sau khi ra trường.

Phải tập trung rèn luyện kỹ năng thực hành, cơ sở lý thuyết chỉ cần được cung cấp ở mức độ căn bản.


LIÊN KẾT

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...