Loading image...
Loading image...

Loading image...

Điểm thi Tốt nghiệp hệ chính quy khóa thi tháng 6/2019 và Kết quả xét tốt nghiệp.

Ngày đăng: 6/26/2019 9:18:57 AM

Truy cập: 445 | Tiểu mục: Hoạt động đào tạo

Người viết:

   Nhà trường thông báo điểm thi tốt nghiệp hệ chính quy khóa thi tháng 6/2019 và Kết quả xét tốt nghiệp năm học 2018 - 2019. HSSV có thể tải bảng điểm tại đây.

CÁC BÀI KHÁC

- Lịch thi học lại HK Hè (lần 2) - Bậc Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp - Năm học 2018 - 2019 (22/10/2019)
- Lịch thi HK Hè lần 1 bậc Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp - Năm học 2018 - 2019 (7/10/2019)
- Lịch thi tốt nghiệp hệ chính quy - Kỳ thi tháng 10 năm 2019 - Cơ sở 2 (7/10/2019)
- Lịch thi tốt nghiệp hệ chính quy - Kỳ thi tháng 10 năm 2019 - Cơ sở Ghềnh Ráng (7/10/2019)
- Thông báo tuyển dụng Tiếp viên hàng không của Bamboo Airways (24/9/2019)

TRÊN FACEBOOK

PHÁT THANH

  1. Phát thanh ngày 18/4/2018
  2. Phát thanh ngày 4/4/2018
  3. Phát thanh ngày 28/3/2018
  4. Phát thanh ngày 21/3/2018
  5. Phát thanh ngày 16/3/2018

KHẢO SÁT Ý KIẾN

Đối với trình độ đào tạo Cao đẳng và Trung cấp, bạn cho rằng:

Cần cung cấp cho sinh viên cơ sở lý thuyết thật vững chắc, kỹ năng thực hành có thể được tiếp tục rèn luyện sau khi ra trường.

Phải tập trung rèn luyện kỹ năng thực hành, cơ sở lý thuyết chỉ cần được cung cấp ở mức độ căn bản.


LIÊN KẾT

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...