Loading image...
Loading image...

Loading image...

Trung tâm Hỗ trợ học tập (KLF)

Ngày đăng: 2/28/2014 1:39:06 AM

Truy cập: 1286 | Tiểu mục: Phòng - Ban - Trung tâm

Người viết: Ban biên tập

Trung tâm Hỗ trợ học tập (KLF - Key Learning Facilities Center)

Điện thoại: 0563 748 919       Email: tt.klf@cdbd.edu.vn

Phụ trách: Dương Văn Vũ (0914177544)

1. Thời gian phục vụ

Các ngày trong tuần: Từ thứ 2 đến thứ 6

Buổi sáng: 7h30 tới 11h30

Buổi chiều: 13h30 tới 17h00

2. Phương thức phục vụ

Bạn đọc có thể tự chọn tài liệu trong kho sách và tra cứu theo mục lục truyền thống hoặc mục lục điện tử. Tài liệu trong thư viện được sắp xếp theo môn loại khoa học, trong từng môn loại xếp theo ký hiệu mã hóa tên tài liệu để bạn đọc tìm tài liệu nhanh chóng.

Việc phục vụ mượn trả thực hiện bằng phương tiện kỹ thuật hiện đại.

* Phục vụ đọc tại chỗ gồm:

  • 1 phòng đọc
  • 1 phòng báo, tạp chí

* Phục vụ mượn về nhà:

  • 1 phòng mượn
  • 1 kho giáo trình

3. Danh sách nhân viên:

TT

Họ tên

Trình độ

Chức vụ

Email

1

Dương Văn Vũ

Thạc sĩ

Phụ trách chung

vudv@cdbd.edu.vn

2

Lê Thị Cẩm Duyên

Cử nhân

Nhân viên

duyenltc@cdbd.edu.vn

3

Nguyễn Thị Xuân Hà

Cử nhân

Nhân viên

hantx@cdbd.edu.vn

4

Trần Thị Thu Hương

Cử nhân

Nhân viên

huongttt@cdbd.edu.vn

5

Trần Thị Minh Nguyệt

Cử nhân

Nhân viên

nguyetttm@cdbd.edu.vn

6

Nguyễn Thị Kim Tuyền

Cử nhân

Nhân viên

tuyenntk@cdbd.edu.vn

3. Tổng quan

Trung tâm Hỗ trợ học tập (KLF) được Dự án đào tạo GVTHCS hỗ trợ xây dựng và các trang thiết bị dạy - học với tổng số vốn đầu tư là 3.784.636.000đ.

Diện tích: 1.229 m2. Gồm: hai tầng. Thời gian bắt đầu hoạt động: Tháng 04 năm 2006.

Trung tâm Hỗ trợ học tập là nơi quản lý trang thiết bị phục vụ cho việc đổi mới phương pháp dạy và học của nhà trường. Trung tâm là đơn vị trực thuộc Ban giám hiệu.

4. Nhiệm vụ

Cung cấp tài liệu, giáo trình, các tạp chí, báo, từ điển, học liệu.

Cung cấp các trang thiết bị theo công nghệ hiện đại, phòng máy tính có kết nối Internet.

Tổ chức các phòng học theo hướng hiện đại: Phòng tập giảng, phòng seminar, tra cứu các học liệu số hóa, sử dụng tài nguyên trên Internet.

Hướng dẫn giảng viên, sinh viên sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và trang thiết bị của trung tâm.

Liên kết với các trung tâm, thư viện trong và ngoài tỉnh.

5. Các bộ phận chức năng

Phòng luyện giảng: Tổ chức các tiết thao giảng, minh họa theo phương pháp mới.

Phòng đa năng: Chụp các tài liệu phục vụ cho nhu cầu học tập, phục hồi bản sao các tài liệu bị mất hoặc hư hỏng.

Phòng đọc tự chọn: Cung cấp tài liệu, sách tham khảo cho CBGV và SV. Truy tìm thông tin trên mạng.

Khu vực chung: Đón tiếp khách hàng và sinh viên đến làm việc và học tập tại Trung tâm, phục vụ nhu cầu đọc mượn tài liệu, thiết bị của Trung tâm.

Khu báo, tạp chí: Phục vụ báo, tạp chí cho CBGV và SV.

6. Nguồn tài nguyên thông tin

Tính đến năm 2017, kho tài liệu của thư viện có 78.283 bản tài liệu tương ứng với 6511 nhan đề tài liệu thuộc các lĩnh vực khoa học khác nhau.

Trong đó kho tài liệu giáo trình – giáo khoa  - giáo viên gồm: 50.228 bản sách/ tương ứng với 916 nhan đề tài liệu; kho đọc và kho mượn gồm: 28.042 bản sách/ 5352 tài liệu.

Tài liệu điện tử: CSDL thư mục: 5352 biểu ghi/ phản ánh 26.151 bản sách; Băng video – cassette: 227 cái, 15 đĩa CD.

Kho báo – tạp chí: 15 tên báo – tạp chí.

7. Các hình ảnh về trung tâm Hỗ trợ học tập

CÁC BÀI KHÁC

- Hội Sinh viên (12/4/2018)
- Chi hội Cựu Giáo chức (10/4/2018)
- Nội quy - Quy chế (28/2/2014)
- Cơ sở vật chất (28/2/2014)
- Đoàn Thanh niên (28/2/2014)

PHÁT THANH

  1. Phát thanh ngày 18/4/2018
  2. Phát thanh ngày 4/4/2018
  3. Phát thanh ngày 28/3/2018
  4. Phát thanh ngày 21/3/2018
  5. Phát thanh ngày 16/3/2018

TRÊN FACEBOOK

KHẢO SÁT Ý KIẾN

Đối với trình độ đào tạo Cao đẳng và Trung cấp, bạn cho rằng:

Cần cung cấp cho sinh viên cơ sở lý thuyết thật vững chắc, kỹ năng thực hành có thể được tiếp tục rèn luyện sau khi ra trường.

Phải tập trung rèn luyện kỹ năng thực hành, cơ sở lý thuyết chỉ cần được cung cấp ở mức độ căn bản.


LIÊN KẾT

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...