Loading image...
Loading image...

Loading image...

Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Bình Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Ngày đăng: 6/23/2020 2:30:21 PM

Truy cập: 140 | Tiểu mục: Tiểu mục khác

Người viết: Ban Biên tập

Ngày 20/6/2020, Đại hội Đảng bộ Trường CĐBĐ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành nội dung, chương trình làm việc đề ra. Đại hội đã thực sự trở thành một cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể đảng viên cũng như mọi quần chúng trong toàn trường.

Đại hội đã thảo luận, đánh giá đúng các ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX của Ban chấp hành Đảng bộ nhà trường. Đại hội đã phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần trách nhiệm, ý chí thống nhất đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp cụ thể để phát triển nhà trường đảm bảo an ninh trật tự; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; củng cố và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng yà phát triển nhà trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng đã tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng như dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Qua đó đã bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của Trung ương Đảng và của Đảng bộ Khối.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Trường gồm 10 đồng chí bảo đảm cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển, gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, năng lực, và có đủ sức khoẻ, bảo đảm lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường CĐBĐ lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh. Đồng thời, Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu chính thức gồm 07 đồng chí và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết tham dự đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

CÁC BÀI KHÁC

- Thông báo tổ chức thi năng khiếu đợt 4 ngành Giáo dục mầm non, trình độ Cao đẳng - hệ Chính quy năm 2020 (22/10/2020)
- Thông báo về việc nộp học phí của học sinh, sinh viên lớp CNTY43 và lớp TT43 tại Cơ sở Thực hành An Nhơn (khóa học 2019 - 2021) (22/10/2020)
- Thông báo tuyển sinh bổ sung ngành Giáo dục mầm non, trình độ Cao đẳng, hệ Chính quy năm 2020 (16/10/2020)
- Thông báo tổ chức thi năng khiếu đợt 3 ngành Giáo dục mầm non trình độ Cao đẳng - hệ Chính quy năm 2020 (17/9/2020)
- Thông báo về việc điều chỉnh đề án tuyển sinh năm 2020 (3/9/2020)

TRÊN FACEBOOK

PHÁT THANH

  1. Phát thanh ngày 18/4/2018
  2. Phát thanh ngày 4/4/2018
  3. Phát thanh ngày 28/3/2018
  4. Phát thanh ngày 21/3/2018
  5. Phát thanh ngày 16/3/2018

KHẢO SÁT Ý KIẾN

Đối với trình độ đào tạo Cao đẳng và Trung cấp, bạn cho rằng:

Cần cung cấp cho sinh viên cơ sở lý thuyết thật vững chắc, kỹ năng thực hành có thể được tiếp tục rèn luyện sau khi ra trường.

Phải tập trung rèn luyện kỹ năng thực hành, cơ sở lý thuyết chỉ cần được cung cấp ở mức độ căn bản.


LIÊN KẾT

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...