Loading image...
Loading image...

Loading image...

Nội quy - Quy chế

Ngày đăng: 2/28/2014 8:33:55 AM

Truy cập: 14975 | Tiểu mục: Tổng quan

Người viết: Ban biên tập

Nội quy - Quy chế.

CÁC BÀI KHÁC

- Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục (23/6/2014)
- Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế (23/6/2014)
- Quy chế chi tiêu nội bộ (15/6/2019)
- Công khai thu chi tài chính (22/6/2014)
- Hội Sinh viên (12/4/2018)

TRÊN FACEBOOK

PHÁT THANH

  1. Phát thanh ngày 18/4/2018
  2. Phát thanh ngày 4/4/2018
  3. Phát thanh ngày 28/3/2018
  4. Phát thanh ngày 21/3/2018
  5. Phát thanh ngày 16/3/2018

KHẢO SÁT Ý KIẾN

Đối với trình độ đào tạo Cao đẳng và Trung cấp, bạn cho rằng:

Cần cung cấp cho sinh viên cơ sở lý thuyết thật vững chắc, kỹ năng thực hành có thể được tiếp tục rèn luyện sau khi ra trường.

Phải tập trung rèn luyện kỹ năng thực hành, cơ sở lý thuyết chỉ cần được cung cấp ở mức độ căn bản.


LIÊN KẾT

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...