Loading image...
Loading image...

Loading image...

Đoàn Thanh niên

Ngày đăng: 2/28/2014 8:32:05 AM

Truy cập: 14495 | Tiểu mục: Đoàn thể

Người viết: Ban biên tập

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Bình Định

Địa chỉ: Tầng 1 – Nhà Hiệu bộ Email: doanthanhnien@cdbd.edu.vn

THƯỜNG TRỰC ĐOÀN TRƯỜNG


Đồng chí Đặng Tiểu Bình, Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Bình Định

 

 

Đồng chí Nguyễn Dư Nghĩa

Phó Bí thư Đoàn trường

         

Đồng chí Phạm Văn Khương

Phó Bí thư Đoàn trường

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

CHỨC NĂNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Đội dự bị tin cậy, đội quân xung kích cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, là người đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của tuổi trẻ.

NHIỆM VỤ CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập, lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Gương mẫu chấp hành và vận động thanh, thiếu niên thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền. Chấp hành Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn; tích cực tuyên truyền về tổ chức Đoàn trong thanh niên; sinh hoạt đoàn và đóng đoàn phí đúng quy định.

Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên.

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH ĐỊNH KHÓA XXVII, NHIỆM KỲ 2017 – 2019

STT

Họ tên

Chức vụ

Email

1

Đặng Tiểu Bình

Bí thư Đoàn trường

binhdt@cdbd.edu.vn

2

Nguyễn Dư Nghĩa

Phó Bí thư Đoàn trường

nghiand@cdbd.edu.vn

3

Phạm Văn Khương

Phó Bí thư Đoàn trường

khuongpv@cdbd.edu.vn

4

Huỳnh Văn Đạt

UV BTV Đoàn trường

dathv@cdbd.edu.vn

5

Nguyễn Hoàng Dũng

UV BTV Đoàn trường

dungnh@cdbd.edu.vn

6

Phan Lê Bích Khiêm

UV BTV Đoàn trường

khiemplb@cdbd.edu.vn

7

Nguyễn Thị Phương  Thảo

UV BTV Đoàn trường

phuongthaob2509@gmail.com

8

Tô Mộng Kiều

UV BCH Đoàn trường

mongkieu405@gmail.com

9

Lê Thị Kiều Ly

UV BCH Đoàn trường

Lybehoi437@gmail.com

10

Nguyễn Thị Cẩm Vân

UV BCH Đoàn trường

vanntc@cdbd.edu.vn

11

Đỗ Hoàng Nhật Yên

UV BCH Đoàn trường

yendhn@cdbd.edu.vn

12

Nguyễn Pháp

UV BCH Đoàn trường

phapn@cdbd.edu.vn

13

Nguyễn Thị Thanh Trà

UV BCH Đoàn trường    

trantt@cdbd.edu.vn

14

Nguyễn Trùng Dương

UV BCH Đoàn trường    

duongnt@cdbd.edu.vn

15

Hồ Tấn Hoài

UV BCH Đoàn trường    

hotanhoaicdbd@gmail.com

16

Nguyễn Thị Mai Hoài

UV BCH Đoàn trường    

maihoai97@gmail.com

17

Trương Thị Hữu

UV BCH Đoàn trường    

huutruong0147@gmail.com

18

Đào Duy Nam

UV BCH Đoàn trường    

namdacdbd@gmail.com

19

Nguyễn Thị Hải  Nghi

UV BCH Đoàn trường    

hainghiccdbd@gmail.com

20

Nguyễn Thị Thùy Nhân

UV BCH Đoàn trường    

thuynhancdbd@gmail.com

21

Tô Thị Hồng Nhung

UV BCH Đoàn trường    

hongnhungcdbd@gmail.com

22

Trần Thị Thu Thảo

UV BCH Đoàn trường    

thuthao17071996@gmail.com

23

Bùi Thị Ngọc Thư

UV BCH Đoàn trường    

ngocthucdbd97@gmail.com

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN

Hội trại Chào mừng 85 năm ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 – 26/3/2016)

Tôn vinh các cá nhân có thành tích trong Hiến máu tình nguyện cứu người

Hoạt động thể dục thể thao

Hoạt động văn nghệ

Mùa hè xanh

Đồng chí Nguyễn Minh Triết – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên về làm việc với trường

Xuân tình nguyện

Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội

Ngày Chủ nhật xanh

Hội thi “Theo chân Bác”

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Bình Định khóa XXVII, nhiệm kỳ 2017 - 2019

CÁC BÀI KHÁC

- Quy chế chi tiêu nội bộ (15/2/2019)
- Công khai tài chính (15/2/2019)
- Hội Sinh viên (12/4/2018)
- Chi hội Cựu Giáo chức (10/4/2018)
- Nội quy - Quy chế (28/2/2014)

TRÊN FACEBOOK

PHÁT THANH

  1. Phát thanh ngày 18/4/2018
  2. Phát thanh ngày 4/4/2018
  3. Phát thanh ngày 28/3/2018
  4. Phát thanh ngày 21/3/2018
  5. Phát thanh ngày 16/3/2018

KHẢO SÁT Ý KIẾN

Đối với trình độ đào tạo Cao đẳng và Trung cấp, bạn cho rằng:

Cần cung cấp cho sinh viên cơ sở lý thuyết thật vững chắc, kỹ năng thực hành có thể được tiếp tục rèn luyện sau khi ra trường.

Phải tập trung rèn luyện kỹ năng thực hành, cơ sở lý thuyết chỉ cần được cung cấp ở mức độ căn bản.


LIÊN KẾT

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...