Loading image...
Loading image...

Loading image...

Thông báo tổ chức thi tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên hệ chính quy kỳ thi tháng 6 năm 2019

Ngày đăng: 4/16/2019 11:15:54 AM

Truy cập: 1422 | Tiểu mục: Hoạt động đào tạo

Người viết:

     Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

     Căn cứ Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

     Trường Cao đẳng Bình Định thông báo kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên trình độ cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, kỳ thi tháng 6 năm 2019 như sau:

     1. Đối tượng dự thi

     1.1. Học sinh, sinh viên còn môn thi tốt nghiệp không đạt (từ năm 2018 trở về trước và trong thời gian được phép thi lại theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

     1.2. Học sinh, sinh viên đã tích lũy đủ số học phần theo quy định của chương trình đào tạo (tất cả các học phần đều đạt từ 5.0 điểm trở lên và trong thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

     2. Thủ tục đăng ký và lệ phí dự thi (dành cho đối tượng HSSV hoàn thiện và thi lại)

     2.1. Thủ tục đăng ký dự thi

      Học sinh sinh viên có thể tải mẫu đơn tại đây.

     2.2. Lệ phí dự thi: 180.000 đồng/môn thi. Riêng đối tượng dự thi được quy định tại mục 1.2 không nộp lệ phí.

     3. Thời gian đăng ký dự thi và thi tốt nghiệp

     3.1. Thời gian nộp hồ sơ:

     Hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo từ ngày 01/5 đến ngày 28/5/2019; Lệ phí dự thi nộp tại Phòng Tài chính-Kế toán.

     3.2. Thời gian ôn thi tốt nghiệp: Từ ngày 13/5 đến ngày 19/5/2019.

     3.3. Thời gian thi tốt nghiệp: Dự kiến từ ngày 17/6 đến ngày 23/6/2019

      Ghi chú:Học sinh, sinh viên chủ động liên hệ về Khoa hoặc Phòng Đào tạo để biết cụ thể kế hoạch ôn tập và thi./.              

 

 

CÁC BÀI KHÁC

- Lịch thi Kết thúc học phần Học kỳ 1 - Cao đẳng (khóa 2020-2023) - Khoa Kinh tế-Du lịch - Điểm thi Cơ sở chính (14/1/2021)
- Lịch thi lần 1 HK 3, 5 và HK 1, 3 (Khoa VHNT) tại điểm thi Cơ sở chính (11/12/2020)
- Lịch thi tốt nghiệp hệ chính quy - Kỳ thi tháng 12 năm 2020 tại cơ sở chính (10/12/2020)
- Thông báo về việc cấp bằng kỳ thi tốt nghiệp tháng 8 năm 2020 (10/12/2020)
- Thông báo tổ chức thi năng khiếu đợt 4 ngành Giáo dục mầm non, trình độ Cao đẳng - hệ Chính quy năm 2020 (22/10/2020)

TRÊN FACEBOOK

PHÁT THANH

  1. Phát thanh ngày 18/4/2018
  2. Phát thanh ngày 4/4/2018
  3. Phát thanh ngày 28/3/2018
  4. Phát thanh ngày 21/3/2018
  5. Phát thanh ngày 16/3/2018

KHẢO SÁT Ý KIẾN

Đối với trình độ đào tạo Cao đẳng và Trung cấp, bạn cho rằng:

Cần cung cấp cho sinh viên cơ sở lý thuyết thật vững chắc, kỹ năng thực hành có thể được tiếp tục rèn luyện sau khi ra trường.

Phải tập trung rèn luyện kỹ năng thực hành, cơ sở lý thuyết chỉ cần được cung cấp ở mức độ căn bản.


LIÊN KẾT

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...