Loading image...
Loading image...

Loading image...

Phòng Tổ chức - Hành chính quản trị

Ngày đăng: 2/28/2014 1:32:43 AM

Truy cập: 1307 | Tiểu mục: Phòng - Ban - Trung tâm

Người viết: Ban biên tập

Địa chỉ: Tầng 1 - Nhà Hiệu bộ - Trường Cao đẳng Bình Định | Email: p.hcqttc@cdbd.edu.vn

Số điện thoại văn phòng: 02563 648004

Số điện thoại bảo vệ cổng chính: 02563 748195

Số điện thoại bảo vệ cổng phụ: 02563 648424

Số điện thoại phòng Y tế: 02563 648017

Số điện thoại Trung tâm Hỗ trợ học tập: 02563 748919

LÃNH ĐẠO PHÒNG

 • Phụ trách phòng: Dương Văn Vũ (vudv@cdbd.edu.vn, dgvanvu@gmail.com).
 • Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thiên An (annt@cdbd.edu.vn, thienangio@gmail.com).

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng:

 • Tham mưu thực hiện công tác tổ chức, cán bộ.
 • Bảo vệ chính trị nội bộ.
 • Đảm nhiệm công tác hành chính – tổng hợp, văn thư - lưu trữ.
 • Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.
 • Quản lý công tác bảo vệ, vệ sinh môi trường và phương tiện xe đi lại.
 • Quản lý hoạt động thư viện, mượn trả tài liệu và thiết bị dạy học.

Nhiệm vụ:

Về công tác tổ chức, nhân sự:

 • Xây dựng tổ chức bộ máy hoạt động theo quy định của Nhà nước, phù hợp với tình hình phát triển chung của nhà trường
 • Quy hoạch, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ, công nhân viên theo từng giai đoạn trung hạn, dài hạn. Sắp xếp, bố trí, tiếp nhận, điều động giảng viên, cán bộ, công nhân viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô phát triển của từng bộ phận.
 • Làm đầu mối trong việc xây dựng các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, phòng, ban, khoa, tổ.
 • Quản lý, cập nhật, bổ sung hồ sơ, lý lịch của giảng viên, cán bộ và hợp đồng lao động.
 • Thực hiện chế độ chính sách cho giảng viên, cán bộ, công nhân viên như: nâng lương, chuyển xếp ngạch, nâng ngạch, nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, độc hại, nghỉ ốm, thai sản và phụ cấp khác theo qui định của Nhà nước.
 • Thống kê và báo cáo về công tác tổ chức nhân sự theo định kỳ và đột xuất.
 • Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Công tác hành chính quản trị:

 • Xây dựng chương trình, lập kế hoạch công tác của cơ quan theo từng giai đoạn: tháng, quý, năm.
 • Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp văn thư, lưu trữ, quản lý và sử dụng con dấu. Soạn thảo, ban hành văn bản thuộc các lĩnh vực tổ chức, nhân sự, hành chính, văn thư, lưu trữ.
 • Thẩm định thể thức văn bản của các đơn vị soạn thảo trước khi trình lãnh đạo ký.
 • Điều hành và quản lý phương tiện đi lại phục vụ các hoạt động của cơ quan.
 • Thực hiện công tác mượn trả giáo trình, tài liệu tham khảo và thiết bị dạy học.

Công tác thi đua, khen thưởng:

 • Thực hiện và quản lý công tác thi đua, khen thưởng tập thể và cá nhân theo quy định hiện hành.
 • Xây dựng kế hoạch, biện pháp để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng cho từng giai đoạn.

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN

STT

Họ tên

Trình độ

Chức vụ

Email

LÃNH ĐẠO PHÒNG

1

Dương Văn Vũ

Thạc sĩ

Phụ trách phòng

vudv@cdbd.edu.vn

dgvanvu@gmail.com

2

Nguyễn Thiên An

Đại học

Phó Trưởng phòng

annt@cdbd.edu.vn

thienangio@gmail.com

TỔ VĂN PHÒNG

3

Nguyễn Dư Nghĩa

Thạc sĩ

 

nghiand@cdbd.edu.vn

4

Hoàng Nguyễn Hiếu

Đại học

 

hieunh@cdbd.edu.vn

5

Phạm Thị Thanh Thảo

Đại học

 

thaoptt@cdbd.edu.vn

7

Huỳnh Thị Lệ Thi

Trung cấp

 

thihtl@cdbd.edu.vn

8

Vũ Thị Lũy

Trung cấp

 

luyvt@cdbd.edu.vn

9

Nguyễn Ngọc Minh

Trung cấp

 

 

10

Lê Thị Xuân

 

 

 

11

Ngô Thị Cẩm Vân

 

 

 

TỔ THƯ VIỆN

12

Trần Thị Thu Hương

Cao học

 

huongttt@dbd.edu.vn

13

Lê Thị Cẩm Duyên

Đại học

 

duyenltc@cdbd.edu.vn

14

Nguyễn Thị Kim Tuyền

Đại học

 

tuyenntk@cdbd.edu.vn

15

Nguyễn Thị Xuân Hà

Đại học

 

hantx@cdbd.edu.vn

16

Trần Thị Minh Nguyệt

Đại học

 

nguyetttm@cdbd.edu.vn

TỔ MÔI TRƯỜNG

17

Nguyễn Hữu Phúc

 

 

 

18

Nguyễn Văn Diệu

 

 

 

19

Dương Thị Thu Lâm

 

 

 

20

Huỳnh Thị Đời

 

 

 

21

Đặng Thị Liên

 

 

 

22

Võ Thị Sang

 

 

 

TỔ BẢO VỆ

23

Trần Văn Minh

 

 

 

24

Nguyễn Văn Tiến

 

 

 

25

Lê Bá Hoàng

 

 

 

26

Mai Xuân Lộc

 

 

 

27

Nguyễn Quang Sang

 

 

 

28

Đào Thanh Ba

 

 

 

 

CÁC BÀI KHÁC

- Hội Sinh viên (12/4/2018)
- Chi hội Cựu Giáo chức (10/4/2018)
- Nội quy - Quy chế (28/2/2014)
- Cơ sở vật chất (28/2/2014)
- Đoàn Thanh niên (28/2/2014)

PHÁT THANH

 1. Phát thanh ngày 18/4/2018
 2. Phát thanh ngày 4/4/2018
 3. Phát thanh ngày 28/3/2018
 4. Phát thanh ngày 21/3/2018
 5. Phát thanh ngày 16/3/2018

TRÊN FACEBOOK

KHẢO SÁT Ý KIẾN

Đối với trình độ đào tạo Cao đẳng và Trung cấp, bạn cho rằng:

Cần cung cấp cho sinh viên cơ sở lý thuyết thật vững chắc, kỹ năng thực hành có thể được tiếp tục rèn luyện sau khi ra trường.

Phải tập trung rèn luyện kỹ năng thực hành, cơ sở lý thuyết chỉ cần được cung cấp ở mức độ căn bản.


LIÊN KẾT

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...